Strážní 114, Lanškroun 563 01

Průběh léčby

Konzultace

Při této návštěvě nám sdělíte důvod proč přicházíte. Budete vyšetřeni lékařem, který zhodnotí Vaši současnou situaci (vady chrupu) a vysvětlí, v čem vidí problém. Lékař Vás informuje, zda je nutná ortodontická léčba a navrhne další postup. Na tuto první návštěvu si přinesete doporučení od Vašeho praktického zubního lékaře či jiného specialisty s žádostí o ortodontickou konzultaci.

Do léčby jsou přijímáni pouze pacienti s vyhovující dentální hygienou.

Vstupní vyšetření

Při druhé návštěvě s Vámi vyplníme dotazník, který se týká všeobecné medicínské anamnézy a výskytu ortodontických vad v rodině. Následuje zhotovení fotografické dokumentace. Standardně provádíme 8 fotografií (5 fotografií v ústech, 3 fotografie obličeje). Tato dokumentace slouží pro plánování léčby a průběžné hodnocení stavu porovnáním s výchozí situací. Součástí druhé návštěvy bývá zhotovení rentgenových snímků (panoramatický snímek, kefalometrický snímek). Při vstupním vyšetření se zhotovují otisky pro vyhotovení studijních sádrových modelů. Na základě podrobné analýzy všech součástí vstupní dokumentace je následně sestaven léčebný plán.

Léčebný plán

V plánu léčby je zahrnuta analýza fotografií, modelů, rentgenových snímků, zprávy od spolupracujících kolegů, ale i Vaše subjektivní obtíže a motivace k léčbě. Výsledkem je pak plán, ve kterém Vám budou prezentovány a podrobně vysvětleny postupy včetně výhod či nevýhod a rizik s terapií spojených. Na závěr této návštěvy se domluvíme na postupu léčby.

Separace

Tento výkon provádíme u pacientů, u kterých bude nasazen fixní aparát spolu s kroužky na stoličky. Zuby jsou obvykle v zubním oblouku uspořádány velmi těsně u sebe a pro kroužky tak není mezi zuby místo. Do mezizubního prostoru vkládáme gumičky, které svojí pružností odtlačí za 2-3 dny zuby od sebe tak, že je možné kroužky na zuby nasadit. Jedná se o velmi krátkou návštěvu.

Nasazení fixního aparátu

Při této návštěvě nejprve očistíme velmi pečlivě zuby leštící pastou. Nejprve lepíme kroužky na stoličky. Poté vkládáme do úst rozvěrač rtů a tváří, který drží měkké tkáně od zubů tak, aby nedocházelo ke kontaminaci povrchu zubů slinou. Potom postupně lepíme zámečky pomocí kompozitní pryskyřice. Odstraníme přebytky lepidla a navážeme drát, pomocí kterého se zuby začnou rovnat do žádané polohy.

Kontroly

Kontroly fixního aparátu provádíme přibližně jednou za 4 - 8 týdnů. Během kontrol vyměňujeme pracovní oblouky nebo přizpůsobujeme směr a sílu různými typy tahů. Můžete si vybrat barevné ligatury (gumičky). Průměrně trvá léčba fixním aparátem 1,5 až 2 roky. U těžších vad se může léčba prodloužit i o 1 rok.

Kontroly snímacího aparátu - sledujeme správný postup léčby, upravujeme rovnátko dle potřeb a domlouváme se na délce nošení rovnátka.

Retence

Retenční fáze - po sejmutí fixního aparátu následuje fáze retenční, která má za cíl, udržet zuby ve vyhovujícím postavení, kterého se dosáhlo ortodontickou léčbou.
Používají se snímací deskové a fóliové aparáty, které musí pacient po sejmutí fixního aparátu důsledně nosit. Jinak by mohlo dojít k nechtěnému posunu zubů, směrem zpět k původní vadě. U velké části pacientů, u kterých je optimální ústní hygiena se ještě lepí fixní retainery. Jsou to tenké drátky, které jsou připevněny na vnitřní stranu předních zubů.