Strážní 151, Lanškroun 563 01

Ortodoncie

Ortodoncie je specializovaný obor, který se zabývá léčbou nepravidelností v postavení, tvaru a počtu zubů. V závislosti na závažnosti vady volíme různé způsoby léčby, které ve většině případů využívají fixních či snímacích aparátů (rovnátek).

S léčbou některých vad je dobré začít co nejdříve, aby se předešlo zhoršování stavu – např. zákus řezáků, zkřížený skus, velmi hluboký skus nebo naopak otevřený skus a zlozvyky jako je dumlání palce. Nelze zapomínat ani na předčasné ztráty mléčných zubů, které vedou k nedostatku prostoru pro stálé zuby.

U rostoucích pacientů vedle postavení zubů také sledujeme růst a vývoj obličejového skeletu, především horní a dolní čelisti. V některých případech nám růst pomáhá při úpravě vady skusu a postavení čelistí, v jiných případech naopak růst situaci znesnadňuje.

Léčba dospělých pacientů probíhá podobně jako u dospívajících pacientů. Věk rozhodně není kontraindikací léčby. Kromě narovnání nesprávně postavených zubů můžeme také upravit postavení řezáků putujících dopředu u parodontologických pacientů nebo posunout zuby do správné polohy tak, aby bylo možné zavést implantát, případně zhotovit můstek nebo korunky. V některých případech je také možné uzavřít mezeru posunem stávajících zubů a tím vyplnit prázdný prostor.